MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Tkivni inženjering u stomatologijiTissue engineering in dentistry

Alem Fazlić, Marina Katunarić

Tkivni je inženjering interdisciplinarno područje koje obuhvaća korištenje matičnih stanica, tzv. kalupa (scaffold) i čimbenika rasta za regeneraciju tkiva. Zub je vrlo pogodan za regeneraciju tkiva zbog jednostavnog pristupa, dok postupci regeneracije nisu opasni za život. Matične se sta¬nice djelovanjem čimbenika rasta diferenciraju u različite tipove stanica i tkiva. Mogu se iskoristiti za regeneraciju samo nekih tipova tkiva ili za uzgoj čitavih organa. Za primjenu matičnih stanica u tkivnom inženjeringu potrebno je primijeniti kalup koji će tkivu dati trodimenzionalnu strukturu. Tehnologija razvoja kalupa ključni je dio tkivnog inženjeringa i pripada znanosti biomaterijala. Re-generacija pulpodentinskoga kompleksa naziva se i regenerativnom endodoncijom te označuje novi smjer u endodontskom liječenju.

Ključne riječi:
endodoncija, čimbenici rasta, matične stanice, tkivni inženjering, tkivni kalup

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Tissue engineering is an interdisciplinary field that involves the use of stem cells, scaffolds and growth factors for tissue regeneration. The tooth, as an organ, is very convenient for this type of treatment because of easy access, and regeneration procedures do not pose a threat to life. Growth factors differentiate stem cells into different cell types and tissues. Stem cells can be used for regeneration of either certain types of tissues or for the production of whole organs. For the application of stem cells in tissue engineering it is necessary to use a scaffold to give a three-dimensional structure to the tissue. The technology behind scaffolding is an integral part of tissue engineering and is a part of the biomaterials sciences. The regeneration of the pulp-dentin complex is also known as regenerative endodontics and it represents a new approach in endodontic treatment. 

Key words:
endodontics; growth factors; stem cells; tissue engineering; tissue scaffolds