MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Transkranijalna magnetska stimulacija – princip rada i klinička primjena u psihijatriji i neurologiji s posebnim osvrtom na Alzheimerovu bolestTranscranial magnetic stimulation – principles of functioning, clinical application in psychiatry and neurology with special emphasis on Alzheimer’s disease

Aida Križaj Grden, Ninoslav Mimica

Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) sigurna je neinvazivna stimulacija mozga koja počinje proizvodnjom električne struje u sondi, stvaranjem magnetskoga polja oko sonde i indukcijom električne struje u tkivu mozga oko TMS-sonde, dovodeći do nastanka akcijskog potencijala te drugih promjena u moždanome tkivu. Učinci TMS-a traju neko razdoblje nakon prekida aplikacije. TMS se primjenjuje u neuroznanstvene, dijagnostičke i terapijske svrhe. Pokazao se korisnim u liječenju niza neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Najveći je broj istraživanja na području liječenja depresije te se u tu svrhu TMS uspješno primjenjuje niz godina. Pozitivni učinci opisani su i pri liječenju opsesivno- kompulzivnog poremećaja, PTSP-a i shizofrenije. U neurologiji se primjenjuje u liječenju migrena, pojedinih kroničnih bolnih sindroma, s pozitivnim učincima na motoričke simptome Parkinsonove bolesti. Intenzivno se istražuju učinci TMS-a kod drugih neurodegenerativnih bolesti, uključujući Alzheimerovu bolest. Dosadašnja istraživanja pokazala su pozitivan učinak na kognitivne simptome demencije, posebice kad se TMS kombinira s kognitivnim vježbama. Potrebna su daljnja placebom kontrolirana istraživanja na većim uzorcima i s duljim razdobljem praćenja ispitanika, kako bi se potvrdilo uspješnost metode u liječenju demencija.

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; neurologija; psihijatrija; transkranijalna magnetska stimulacija; TMS

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a safe, non-invasive method of brain stimulation, during the procedure an electric current in the coil generates a magnetic field around the coil and induces an electric current in the brain tissue around the coil, causing action potentials to occur along with other changes in brain tissue. The effects of TMS outlast the application. TMS is used for neuroscientific research, diagnostics and treatment. TMS has been proven effective in the treatment of neurological and psychiatric conditions. The largest number of studies have been done on the use of TMS in the treatment of depression, for which it has been successfully used for years. Positive effects have been reported in the treatment of obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress disorder and schizophrenia. In neurology TMS is used in the treatment of migraines, chronic pain, with positive effects on motor symptoms of Parkinson’s disease. Research is being done on the effects of TMS on other neurodegenerative diseases including Alzheimer’s disease. To date research shows a positive effect on cognitive symptoms of dementia, especially when combined with cognitive training. Further controlled studies with larger cohorts and a longer follow-up period are needed.

Key words:
Alzheimer’s disease; neurology; psychiatry; transcranial magnetic stimulation; TMS