MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Nefrologija HR ENG

Trebamo li novu definiciju i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti?Do we need a new definition and classification of chronic kidney disease?

Draško Pavlović, Luka Vidović

Prije 19 godina KDOQI (engl. US Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) objavio je smjernice za definiciju, dijagnozu i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti (KBB). Cilj je bio pomoći zdravstvenim djelatnicima pravodobno prepoznati kroničnu bubrežnu bolest, usporiti oštećenje bubrežne funkcije i spriječiti mnogobrojne komplikacije. Ubrzo nakon toga, a posebno nakon KDIGO-ovih (engl. Kidney Disease: Improving Global Outcomes) nadopuna smjernica 2012. godine, uslijedila je rasprava o mogućem povećanom riziku za precjenjivanje i podcjenjivanje broja bolesnika s KBB-om i potrebi prilagođivanja klasifikacije životnoj dobi. Za sada nema dovoljno dokaza o potrebi za novom definicijom i kategorizacijom KBB-a. Ipak, treba biti oprezan u postavljanju dijagnoze KBB-a u mlađih i starijih osoba.

Ključne riječi:
definicija; dob; kronična bubrežna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

Nineteen years ago, KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) published guidelines for the definition, diagnosis and classification of chronic kidney disease (CKD). The goal was to help healthcare professionals identify chronic kidney disease in a timely manner, slow its progression, and prevent numerous complications. Shortly after and particularly after the KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) update 2012, a discussion developed about the need to adjust the age classification and the increased risk of overestimating and underestimating the number of patients with CKD. For now, there is insufficient evidence for a new definition and categorization of CKD. However, caution should be exercised in diagnosing CKD in younger and older individuals.

Key words:
age; chronic kidney disease; definition