MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Trudnoća i stomatološki zahvatiDental procedures during pregnancy

Sanja Šegović, Karlo Gadža

Svi stomatološki zahvati trebali bi se reducirati tijekom trudnoće, posebno veći i invazivniji, dok se manji mogu obaviti u slučaju nužde uz veliki oprez. Odontogenu upalu, kao i hitna bolna stanja, treba promptno sanirati bez obzira na stadij trudnoće. Radiološka snimanja treba maksimalno izbjegavati, pogotovo u prvom tromjesečju kad se odvija organogeneza i morfogeneza. Važno je informirati trudnicu o prehrani i održavanju dobre oralne higijene uz topikalnu fluoridaciju zubi radi zdravlja zuba i parodontnoga tkiva. Stomatolog ima važnu ulogu u održavanju oralnoga zdravlja trudnice tijekom cijele trudnoće prema postupniku u kliničkom radu s trudnicama. Potreban je poseban oprez prilikom primjene lijekova u trudnica zbog toga što većina prelazi u placentu i može štetno utjecati na fetus. Američka agencija za hranu i lijekove podijelila je lijekove u kategorije A, B, C, D i X, od kojih svaka označuje utjecaj lijeka na trudnicu i fetus temeljen na istraživanjima na ljudima i životinjama. 

Ključne riječi:
stomatološki zahvati; trudnice; trudnoća; trimestri; zubi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

All dental procedures should be reduced during pregnancy, especially the larger and more invasive, while the smaller can be made in the case of an emergency with great caution. Odontogenic inflammation, as well as urgent painful conditions, should be promptly repaired regardless of the stage of pregnancy. Radiological screening should be maximally avoided, especially in the first quarter when organogenesis and morphogenesis occur. It is important to inform pregnant women regarding nutrition and maintaining good oral hygiene with topical fluoridation of teeth, in order to keep teeth and periodontal tissues healthy. The dentist has an important role in maintaining oral health of pregnant woman throughout the whole pregnancy, according to the protocol of clinical work with pregnant women. Special caution is needed when administering medication to pregnant women because most medications cross into the placenta and may adversely affect the fetus. The United States Food and Drug Administration (FDA) has divided medications into categories A, B, C, D and X, each of which represent the effect of the medication on a pregnant woman and the fetus, based on research performed on humans and animals. 

Key words:
dental therapy; pregnancy; pregnant women; teeth; trimesters