MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Nutricionizam HR ENG

Učinak omega-3 masnih kiselina na klinički tijek artritisaThe effect of omega -3 fatty acids on the clinical course of arthritis

Zoja Gnjidić

Artritis i osteoartritis najčešća su očitovanja upalnih i degenerativnih reumatskih bolesti koje dijele zajedničke simptome kao bol, zakočenost, funkcionalni ispad i strukturna oštećenja. Tijekom desetljeća došlo je do znatnih pomaka u razumijevanju, patogenezi, dijagnostici i mogućnostima liječenja spomenutih kliničkih stanja. Lijekovi su usmjereni ka modifikaciji tijeka bolesti, a imunoterapija i imunomodulacija pokazale su se kao moćne terapijske opcije. Mnogi bolesnici traže i dodatne mogućnosti liječenja. Bitna su istraživanja provedena za procjenu potencijalnih terapijskih učinaka ribljeg ulja u mnogim bolestima i stanjima pa tako i u artritisu. Spoznaja da se omega-3 višestruko nezasićene masne kiseline mogu ugraditi u staničnu membranu i smanjiti količinu arahidonske kiseline dostupne za sintezu proupalnih eikozanoida, dakle, smanjiti produkciju upalnih citokina, kao što je čimbenik tumorske nekroze α, interleukin-1, interleukin-6 i drugi, smatra se vrijednom terapijskom mogućnošću. Provedena istraživanja i znanstveno potkrijepljeni rezultati bitni su za procjenu mogućih učinaka omega-3 masnih kiselina, prije svega u svim kroničnim bolestima koje imaju upalu kao ključnu komponentu svoje patologije. 

Ključne riječi:
artritis; eikozapentaenska kiselina (EPA); dokozaheksaenska kiselina (DHA); omega-3 masne kiseline; ulje krila

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Arthritis and osteoarthritis are the most common presentation of inflammatory and degenerative rheumatic diseases, which share common symptoms like pain, stiffness, functional failure and structural damage. Over the decades, there have been significant advances in the understanding, pathogenesis, diagnosis and possible treatment of these clinical conditions. Drugs are directed toward the modification of the course of the disease, and immunotherapy and immunomodulation have been shown to be a powerful therapeutic option. Many patients seek additional treatment options. Significant research has been conducted to assess the potential therapeutic effects of fish oil in many diseases and conditions, including arthritis. The cognition that omega-3 polyunsaturated fatty acids may be incorporated into the cell membrane, reducing the amount of arachidonic acid available for the synthesis of pro-inflammatory eicosanoids, and thus reducing the production of inflammatory cytokines, such as tumor necrosis factor alpha, interleukin-1, interleukin-6 and others, considers it as a potential therapeutic possibility. Conducted research and scientifically substantiated results are important for assessing potential effects of omega-3 fatty acids, primarily in all chronic diseases that have inflammation as a key component in its pathology. 

Key words:
arthritis; docosahexaenoic acid (DHA); eicosapentaenoic acid (EPA); krill oil; omega-3 fatty acids