MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Uporaba acetilsalicilne kiseline u prevenciji i liječenju srčanožilnih bolestiAcetylsalicylic acid in prevention and treatment of cardiovascular diseases

Mario Ivanuša

Tijekom više od 110 godina uporabe acetilsalicilna kiselina (ASK) i dalje iznenađuje svojom djelotvornošću i troškovnom učinkovitosti. Uporaba ovog lijeka u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti (KVB) valja se temeljiti na dokazima iz aktualnih smjernica, a uvijek se mora razmotriti odnos koristi s rizikom primjene. Aktualne Smjernice Europskog kardiološkog društva za prevenciju KVB-a savjetuju doživotnu primjenu niske doze ASK-a (75-100 mg dnevno) kod svih osoba s KVB-om koje nemaju kontraindikacije te u onih osoba koje imaju >10% rizika prema SCORE-tablicama, nakon zadovoljavajuće kontrole vrijednosti arterijskog tlaka. 

Ključne riječi:
aspirin; kardiovaskularne bolesti; medicina utemeljena na dokazima; primarna prevencija; smrtnost od kardiovaskularnih bolesti; sekundarna prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Even after being in use for over 110 years, acetylsalicylic acid is still a surprisingly efficient and cost-effective drug. The use of this medicine in primary and secondary prevention of cardiovascular diseases is based on the evidence in clinical guidelines, and the risk/benefit ratio of its administration must always be taken in account. The current European guidelines on cardiovascular disease (CVD) prevention issued by the European Society of Cardiology advise that acetylsalicylic acid be administered in low doses (75-100 mg/day) in all CVD patients without contraindications and patients at >10% risk according to the SCORE tables, after satisfactory control of blood pressure. 

Key words:
aspirin; cardiovascular diseases; evidence-based medicine; mortality, cardiovascular diseases; primary prevention; secondary prevention