MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Uvodnik  •  Obiteljska medicina HR ENG

Uvodnik

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić

 


Obiteljska medicina, kao i svaka druga znanstvena i medicinska disciplina, počiva na određenjima koja su definirana za sve druge znanstvene i stručne medicinske discipline. Prema davno prihvaćenoj definiciji Lewisa F. Richardsona, najznačajniji kriteriji za identifikaciju neke znanstvene discipline jesu postojanje vlastitih znanja i primjena tih znanja primjerenim metodama. Specijalizacija je određenje svake medicinske specijalnosti pa tako i obiteljske medicine koja, uz svoje specifične sadržaje rada, uključuje mnoga područja iz drugih specijalnosti. Određenje specifičnih sadržaja, čime se bavi opća/obiteljska medicina, nužno je za razumijevanje rada liječnika obiteljske medicine (LOM) te međudjelovanja obiteljske medicine i drugih medicinskih struka.

Svjetsko udruženje liječnika obiteljske medicine regija Europa/Europsko udruženje opće prakse/obiteljske medicine (engl. World Association of National Colleges and Academies of General Practitioners/Family Doctors – WONCA EUROPE/The European Society of General Practice/Family Medicine) oblikovalo je Europsku definiciju obiteljske medicine: temeljne kompetencije i karakteristike (engl. European Definition of Family Medicine: Core Competencies and Characteristics, WONCA 2005). Temeljna postavka navodi: „Obiteljska medicina je akademska i znanstvena disciplina koja ima vlastitu edukaciju, istraživanja, na dokazima utemeljeno kliničko djelovanje te kliničku specijalizaciju koja je usmjerena na primarnu zdravstvenu zaštitu.“

Definicija obiteljske medicine određuje nadalje temeljne zadatke, odnosno znanja i vještine, kojima liječnik te struke mora vladati, a to su: provođenje primarne zdravstvene zaštite, bolesniku usmjerena skrb, specifična sposobnost rješavanja problema, sveobuhvatan pristup, orijentacija na zajednicu i holistički pristup. Ostvarenje temeljnih kompetencija utemeljeno je na znanju, stavovima i kontekstu, odnosno ustrojstvu zajednice i zdravstvenoga sustava u kojemu obiteljska medicina djeluje.

Vrste bolesti ili drugih zdravstvenih problema s kojima se obiteljska medicina bavi su specifične, a isto tako je zadaća liječnika obiteljske medicine (LOM) u trajnoj skrbi o bolesnicima s kroničnim bolestima specifična. To se posebice odnosi na „male, samolimitirajuće bolesti“, nediferencirane simptome i probleme, široki spektar problema i bolesti, hitna stanja, bolesti zbog kojih su bolesnici dugotrajno vezani uz ležaj-kućno liječenje, biopsihosocijalni problemi, dugotrajna skrb o bolesnicima s kroničnim nezaraznim bolestima, multimorbiditet i komorbiditet.

Teme XI. Kongresa DNOOM-a, koji je zbog pandemije bolesti COVID-19 odgođen za rujan ove godine, obuhvaćaju praktične vještine LOM-a u uporabi dostupne dijagnostičke opreme te provedbu odabranih terapijskih postupaka. Uz to, bit će prikazane dijagnostičke i terapijske vještine specifične za rad obiteljskoga liječnika, primjerice kako balansirati između smjernica i specifičnosti bolesnika, donošenja odluka i prihvaćanja nesigurnosti, komunikacijske vještine LOM-a, racionalni izbor lijekova u kroničnih bolesnika, psihosocijalna procjena i savjetovanje u obiteljskoj medicini i drugo.

U zbrinjavanju bolesnika, posebice onih koji boluju od kroničnih bolesti, LOM mora blisko surađivati sa specijalistima konzultantima koji su specijalizirani za pojedinu bolest. Ta suradnja mora počivati na međusobnome profesionalnom uvažavanju ekspertnosti liječnika koji trajno i cjelovito skrbi o bolesniku te poznaje sve okolnosti, kako njegove bolesti tako i njegova obiteljskoga, psihološkoga i socijalnoga života i liječnika specijalista one medicinske struke koja se bavi baš tom određenom bolesti, koji ima ekspertno znanje o svim pojedinostima dijagnostike i liječenja te bolesti. Takva je suradnja moguća ako liječnici prepoznaju specifičnosti stručnosti svakog od njih, prihvaćaju i razumiju da su za dobru skrb o bolesniku i jedan i drugi nužni te da moraju ostvariti dobru komunikaciju kako bi njihova suradnja polučila najbolju dobrobit za bolesnika.

Vjerujemo da će glavna tema XI. Kongresa DNOOM-a „Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini“, ujedno naslovna tema travanjskog broja Medixa (dodatni otisak sadržaja naslovne teme sastavni je dio kongresnoga materijala), pridonijeti unaprjeđenju suradnje LOM-a i specijalista konzultanata kao preduvjeta za učinkovitu zajedničku skrb o bolesnicima.

prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.

prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.

prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.