MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Perinatalna medicina HR ENG

Uzroci i liječenje habitualnoga pobačajaCauses and treatment of habitual abortion

Josip Đelmiš, Marina Ivanišević, Slavko Orešković

Spontani je pobačaj česta komplikacija trudnoće. Većina trudnoća gubi se spontanim pobačajem i to češće što je trudnoća kraća. Ako se uzastopno izgube dvije trudnoće ili više njih, govori se o habitualnome pobačaju. Veća je učestalost habitualnih pobačaja među parovima liječenim zbog steriliteta u odnosu na parove s habitualnim pobačajima u općoj populaciji. Uzroci habitualnoga pobačaja dijele se na pobačaje zbog genskih čimbenika, anomalija maternice, trombofilije, endokrinopatije (insuficijencija žutoga tijela, diabetes mellitus, bolesti štitnjače), imunosnih poremećaja, muškoga čimbenika i okolišnih čimbenika. S obzirom na to da se habitualni pobačaj pojavljuje u oko 1% plodnih reproduktivnih parova, da je uzrok nepoznat u oko 50% slučajeva te da je liječenje zasad moguće jedino u skupini negenetičke etiologije, klinički pristup parovima sa spomenutim kliničkim entitetom, uključujući genetičko informiranje, iznimno je složen.

Ključne riječi:
anomalije maternice; dijagnostika; genetski čimbenici; habitualni pobačaj; trombofilija; trudnoća

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Spontaneous abortion is a common complication of pregnancy. Most lost pregnancies are terminated in spontaneous abortion, and this is more common with shorter pregnancies. If two or more pregnancies are lost consecutively, it is called a habitual abortion. There is a greater incidence of the habitual abortion among couples treated for sterility compared to couples of the general population. Habitual abortions may occur due to genetic factors, uterine anomalies, thrombophilia, endocrinopathy (yellow body insufficiency, diabetes mellitus, thyroid disease), immune disorders, male factors and environmental factors. Habitual abortion occurs in about 1% of fertile reproductive pairs and its cause is unknown in about 50% of case, while treatment is currently possible only for the group of non-genetic aetiology. The clinical approach for couples with this clinical entity, including genetic informing, is exceptionally complex.

Key words:
abortion, habitual; anomalies, cervical; diagnosis; genetics; pregnancy; thrombophilia