MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Osvrt na stručno događanje  •  Fizikalna medicina i rehabilitacija HR ENG

V. kongres fizijatara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem

Mirsad Muftić

Peti kongres fizijatara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Sarajevu od 25. do 28. rujna 2014. u hotelu Termespa, Ilidža. Kongres su organizirali Udruženje fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje fizijatara Republike Srpske. Pozdravni govor održali su prim. dr. Vera Aksentić, predsjednica Udruženja fizijatara RS-a, prim. dr. Željko Mišanović, predstavnik Počasnog odbora, prof. dr. Dijana Avdić, predsjednica Znanstvenog odbora, te doc. dr. sc. prim. Mirsad Muftić, predsjednik Udruženja fizijatara Federacije BiH i Organizacijskog odbora Kongresa. Kongres je otvorio prof. dr. sc. Rusmir Mesihović, ministar zdravlja Federacije BiH.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114