MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Važnost interdisciplinarne suradnje u dijagnostici temporomandibularnih poremećaja i orofacijalne boliImportance of interdisciplinary collaboration in diagnostics of temporomandibular disorders and orofacial pain

Vjekoslav Jerolimov

Pod pojmom temporomandibularnih poremećaja (TMP) podrazumijeva se niz patoloških stanja stomatognatog sustava. Simptomatologija TMP-a vrlo je raznovrsna. Bol je jedan od najčešćih, a bolesnicima i najneugodniji simptom. TMP često ima vrlo uočljivu etiologiju, a nekada i posve nejasnu, povezanu sa šarolikim etiološkim čimbenicima i komorbidnim stanjima, a to otežava točnu dijagnostiku. Takva patološka stanja trebaju se tretirati timskim i interdisciplinarnim pristupom kako bi se pravodobno prepoznali uzroci te odabrali ispravni terapijski postupci, pogotovo pri obradi orofacijalne boli, koja diferencijalno-dijagnostički može biti vrlo kompleksna. 

Ključne riječi:
orofacijalna bol; orofacijalna bol, dijagnostika; interdisciplinarna suradnja; tempromandibularni poremećaji

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Temporomandibular disorders encompass a wide range of stomatognatic system pathologies. One of the most frequent and unpleasant symptoms of temporomandibular disorders is pain. The aetiology of the disorder may be quite obvious in one case and completely unclear and complex in other. Due to numerous and versatile causes and frequent comorbidities of temporomandibular disorders, they are diagnostically challanging. Their treatment requires team work and interdisciplinary approach in order to recognize the causes in a timely fashion and choose appropriate therapeutic procedures, especially in the treatment of orofacial pain, which may be difficult to diagnose. 

Key words:
interdisciplinary approach; orofacial pain; orofacial pain, diagnostics; temporomandibular disorder