MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Vještina asertivne komunikacije u obiteljskoj mediciniAssertive communication skills in family medicine

Mirjana Resanović

Komunikacija u medicini izrazito je široko područje koje obuhvaća odnos zdravstvenoga profesionalca, bolesnika i njegove obitelji, ali i komunikaciju među članovima medicinskoga tima. Kao liječnici obiteljske medicine nismo uvijek u mogućnosti birati sugovornike (bolesnike), ali zato možemo izabrati način na koji ćemo prenijeti poruku da bi ona postigla svoj cilj. Moguće je prepoznati četiri tipa ponašanja u interakciji s drugima: agresivno, pasivno, pasivno-agresivno i asertivno. Vještina asertivne komunikacije u obiteljskoj medicini nije stečena sposobnost, već vještina koju bismo kao zdravstveni djelatnici trebali učiti i redovito prakticirati. Dobra komunikacija između liječnika obiteljske medicine (SOM) i bolesnika, ali i između zdravstvenih djelatnika, temelj je uspješnoga dijagnosticiranja i liječenja.

Ključne riječi:
asertivna komunikacija; obiteljska medicina

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Communication in medicine is an extremely broad area that includes the relationship between the health professional, the patient and his family, but also communication among members of the medical team. As family physicians, we are not always able to choose interlocutors (patients), but we can therefore choose the way we will convey the message in order for it to achieve its goal. It is possible to recognize four types of behavior in interaction with others: aggressive, passive, passive-aggressive, and assertive. The skill of assertive communication in family medicine is not an acquired ability, but a skill that we as health professionals should learn and practice regularly. Good communication between family medicine practitioners and patients, as well as between health professionals, is the foundation of successful diagnosis and treatment.

Key words:
assertive communication; family medicine