MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Recenzija  •  Dermatovenerologija / Ginekologija i opstericija HR ENG

Joško Zekan, Mirna Šitum, Deni Karelović, Branka Marinović, ur.:
"Vulvologija"


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Format: 21 x 27 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 220 stranica

 

Sveučilišni udžbenik „Vulvologija“ jedinstveno je interdisciplinarno djelo proizašlo iz dugogodišnje stručne i znanstvene suradnje prepoznatljivog tima urednika, odreda uglednih stručnjaka iz područja ginekologije i dermatovenerologije, a koje je u ožujku 2020. izdala „Medicinska naklada“ u Zagrebu. „Vulvologiju“ su stvarali i uredili Joško Zekan, profesor ginekologije, akademkinja Mirna Šitum, specijalistica dermatovenerologije i dermatoonkologije, Deni Karelović, sveučilišni profesor ginekologije i sveučilišna profesorica dermatovenerologije Branka Marinović. Sa svojim su suradnicima kreirali su štivo kao logičnu cjelinu koja povezuje nekoliko medicinskih specijalnosti i kao takvo predstavlja moderan iskorak u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj literaturi.

Bolesti stidnice čine značajan, ali često zanemaren dio patologije u svakodnevnoj kliničkoj praksi mnogih medicinskih disciplina, a osobito ginekologije i dermatovenerologije. Osim opsežnog spektra dermatoza kojih je većina kroničnog tijeka i koje značajno smanjuju kvalitetu života bolesnica, posljednjih nekoliko desetljeća bilježi se porast incidencije premalignih i malignih lezija vanjskog ženskog spolovila u mlađim dobnim skupinama. U dijagnostičkim i terapijskim postupcima često je nužna uska suradnja nekoliko struka, što dovodi do potrebe usklađivanja znanja, terminologije i terapijskih postupnika. Stoga se u znanstveno-stručnoj literaturi oblikovala nova interdisciplinarna uža specijalizacija – vulvologija. Urednici su, u želji da budu ukorak sa suvremenim trendovima u medicini i aktivno sudjeluju u njima, odlučili ponuditi stručnom čitateljstvu multidisciplinarni, originalnom fotodokumentacijom bogato ilustriran udžbenik koji obuhvaća gotovo sve patološke entitete koji se pojavljuju u području vanjskog ženskog spolovila.

Nakon uvodnog dijela i predgovora, autori sustavno prikazuju anatomiju stidnice, genetske poremećaje, mikrobiološke entitete, dermatovenerološke entitete s posebnim osvrtom na spolno prenosive bolesti i infekcije, pedijatrijske, infektološke i ginekološke entitete, uz popratnu specifičnu patološku sliku. Posebno područje su onkološki entiteti na stidnici koji podliježu specifičnim klasifikacijama. Osobitost udžbenika je u tome što su u njemu praktično obuhvaćeni sva stanja i bolesti s različitih stanovišta koji se mogu pojaviti na području stidnice, ali i psihološki pristup i kvaliteta života pacijentica s bolestima stidnice.

U pisanju su sudjelovala 34 autora, a udžbenik sadrži 30 poglavlja, 221 stranicu teksta, 29 tablica i 129 originalnih fotografija. Udžbenik „Vulvologija“ uključuje teme iz ginekologije i opstetricije, dermatovenerologije, infektologije, mikrobiologije, pedijatrije i patologije te je po svojoj strukturi i sadržaju namijenjen poglavito studentima medicine, ali i specijalizantima i drugim studentima u području biomedicine i zdravstva kao i zdravstvenim studijima te kandidatima na poslijediplomskom studiju i liječnicima obiteljske medicine i drugih specijalnosti.

Autori su se služili recentnom literaturom i provjerenim znanstveno-stručnim spoznajama, ali i bogatim osobnim kliničkim iskustvima, a urednici su posvećeno usklađivali sve tekstove i priloge da bi ujednačene kliničke i nastavne cjeline bile lake za učenje. Ova posve nova literatura u svijetu medicinskog nakladništva u Hrvatskoj korisno je štivo svima koji njeguju interdisciplinarni i holistički pristup pacijentu.

Recenzenti knjige bili su prof. dr. sc. Goran Grubišić, dr. med., prof. dr. sc. Josip Đelmiš, dr. med., prof. dr. sc. Neira Puizina Ivić, dr. med. i prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, dr. med.