MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Xarelto (rivaroksaban) – redefinirajmo sigurnostXarelto (rivaroxaban) – redefining safety

Hrvoje Jurin

Fibrilacija atrija (AF) s obzirom na svoje posljedice znatno je opterećenje za cijeli zdravstveni sustav. Posljednje smjernice Europskoga kardiološkoga društva (engl. European Society of Cardiology, ESC) ponovo naglašuju važnost liječenja bolesnika s AF-om oralnim antikoagulansima (OAK) u svrhu sprječavanja, u prvome redu, moždanog udara. Prije dolaska izravnih (tzv. direktnih) oralnih antikoagulacijskih lijekova (DOAK) na tržište, primjena OAK-a bila je nedostatna, posebno u starijih bolesnika te su potrebni kontinuirani napori da bi se i liječnike i bolesnike educiralo o sigurnosti primjene DOAK-a, odnosno o važnosti njihove primjene u sprječavanju neželjenih posljedica AF-a. Temeljem rezultata dosadašnjih analiza koje pokazuju povoljan omjer koristi i rizika te određene dodatne koristi i povrh same prevencije moždanog udara, a osobito temeljem nedavno objavljene analize praćenja nuspojava DOAK-a u kliničkoj praksi prema podatcima talijanske nacionalne farmakovigilancijske mreže, možemo slobodno tvrditi da je rivaroksaban, kao lijek s najmanjim indeksom rizika (prema ovoj analizi) i najjednostavnijom primjenom s obzirom na učestalost primjene i kriterije za odabir doze, korak naprijed u odnosu na zastarjelu terapiju varfarinom, koju je potrebno ograničiti na malo odabranih slučajeva.

Ključne riječi:
farmakovigilancija; oralni antikoagulans; rivaroksaban; sigurnost

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Atrial fibrillation (AF) due to its consequences represents a significant burden for the entire health system. Recent ESC guidelines reiterate the importance of treating AF patients with oral anticoagulants (OAC) in order to prevent, primarily, stroke. Prior to the introduction of direct oral anticoagulant drugs (DOAC) into the market, the use of OAC was insufficient, especially in elderly patients, and continuous efforts are needed to educate both physicians and patients about the safe use of DOACs and the importance of their use for the prevention of adverse effects of AF. Based on the results of previous analyses, showing favourable benefit-risk profile and certain additional benefits even beyond stroke protection, and especially on the basis of the recently published analysis on monitoring adverse drug effects during reallife use of DOACs based on the data from the Italian National Pharmacovigilance Network, we can claim that rivaroxaban as the drug with the lowest risk index (according to this analysis) and the simplest application with regards to frequency of administration and criteria for dose selection, represents a step forward in relation to outdated warfarin therapy that needs to be limited to a few selected cases.

Key words:
oral anticoagulant; pharmacovigilance; rivaroxaban; safety